Скачать 超度婴灵法事,佛教超度,婴灵超度,#超度 #转运 на

Скачать видео
Скачать видео MP4 (720p)Скачать видео MP4 (360p)
Кликните по кнопке и в открывшемся плеере кликните правой кнопкой мыши. Выберите пункт меню: "Сохранить видео как".
Скачать субтитры
Скачать субтитры
Ссылка на обложку 168×94

https://i.ytimg.com/vi/oKtpK5PAlCg/hq2.jpg?sqp=-oaymwE8CKgBEF5IWvKriqkDLwgBFQAAAAAYACUAAMhCPQCAokN4AfABAfgBzgWAAoAKigIMCAAQARhlIFYoRDAP&rs=AOn4CLC9wvE2G9x5ioL8TUhRV-gq_m0Fqw

Ссылка на обложку 196×110

https://i.ytimg.com/vi/oKtpK5PAlCg/hq2.jpg?sqp=-oaymwE8CMQBEG5IWvKriqkDLwgBFQAAAAAYACUAAMhCPQCAokN4AfABAfgBzgWAAoAKigIMCAAQARhlIFYoRDAP&rs=AOn4CLAg-zQagBkUgSBgRAu5NpQIRgHOiA

Ссылка на обложку 246×138

https://i.ytimg.com/vi/oKtpK5PAlCg/hq2.jpg?sqp=-oaymwE9CPYBEIoBSFryq4qpAy8IARUAAAAAGAAlAADIQj0AgKJDeAHwAQH4Ac4FgAKACooCDAgAEAEYZSBWKEQwDw==&rs=AOn4CLBJcmyDB-629MUcBOqaUrTduGa_pw

Ссылка на обложку 336×188

https://i.ytimg.com/vi/oKtpK5PAlCg/hq2.jpg?sqp=-oaymwE9CNACELwBSFryq4qpAy8IARUAAAAAGAAlAADIQj0AgKJDeAHwAQH4Ac4FgAKACooCDAgAEAEYZSBWKEQwDw==&rs=AOn4CLDSCAK-iV_vA9DMOtsL-SMekFRkFw

Ссылка на обложку 1920×1080

https://i.ytimg.com/vi/oKtpK5PAlCg/maxres2.jpg?sqp=-oaymwEoCIAKENAF8quKqQMcGADwAQH4Ac4FgAKACooCDAgAEAEYZSBWKEQwDw==&rs=AOn4CLAkwVfbKIoids56cZegp8_zBU6LOw

Похожие видео
16.05.2017
OM Chanting @417 Hz | Removes All Negative Blocks

OM Chanting @417 Hz | Removes All Negative Blocks

20.06.2018
Kinh Phật Hay Nhất ( Linh nghiệm vô cùng ) - Nghe 5 Phút hết khổ não ưu phiền

Kinh Phật Hay Nhất ( Linh nghiệm vô cùng ) - Nghe 5 Phút hết khổ não ưu phiền

24.10.2017
完美師徒,假定你還跟在這 (首發版-有黑線)

完美師徒,假定你還跟在這 (首發版-有黑線)

04.05.2015
佛法十分鐘 第89集 如何超度嬰靈

佛法十分鐘 第89集 如何超度嬰靈

04.02.2017
Nghe NIỆM PHẬT MỖI ĐÊM SẼ NGỦ RẤT NGON - Tiêu Tai Nghiệp Chướng, Bình An Ca Sĩ Hùng Thanh

Nghe NIỆM PHẬT MỖI ĐÊM SẼ NGỦ RẤT NGON - Tiêu Tai Nghiệp Chướng, Bình An Ca Sĩ Hùng Thanh

03.06.2017
出家生活 佛教短片

出家生活 佛教短片

19.02.2022
泰國X檔案|泰國陰法強大鬼王專訪|泰國鬼王-烤嬰魔僧全网独家专访,私藏靈物首度曝光|活體古曼童,膽小勿入|珍藏尸油味道讓人喪失理智

泰國X檔案|泰國陰法強大鬼王專訪|泰國鬼王-烤嬰魔僧全网独家专访,私藏靈物首度曝光|活體古曼童,膽小勿入|珍藏尸油味道讓人喪失理智

12.05.2009
素食的人可以吃蛋、乳酪、五辛等食物嗎

素食的人可以吃蛋、乳酪、五辛等食物嗎

29.06.2015
母娘  瑤池金母  降示 瑤門在哪裡  靈逼體 靈病無藥醫 龍華靜修院(字幕)1040607

母娘 瑤池金母 降示 瑤門在哪裡 靈逼體 靈病無藥醫 龍華靜修院(字幕)1040607

07.07.2017
佛教電影短片《出家》

佛教電影短片《出家》

16.03.2015
Nhạc niệm phật mới [Nam Mô A Di Đà Phật] - Chất lượng cao

Nhạc niệm phật mới [Nam Mô A Di Đà Phật] - Chất lượng cao

06.08.2012
地藏經讀誦2小時18分版本

地藏經讀誦2小時18分版本

08.07.2014
《大悲咒》 108遍  (附計數表) 【紀念觀世音菩薩成道紀念日第三版】 萬佛聖城唱誦  剪輯加長版  高清

《大悲咒》 108遍 (附計數表) 【紀念觀世音菩薩成道紀念日第三版】 萬佛聖城唱誦 剪輯加長版 高清

04.12.2022
宅家做面包 by Elaine Saw 魅力欧包8

宅家做面包 by Elaine Saw 魅力欧包8

02.12.2015
如何擲笅才靈驗?【媽祖信徒釋疑錄】

如何擲笅才靈驗?【媽祖信徒釋疑錄】

01.12.2014
專21-三魂七魄-[1280x720]-HD-01_57_29

專21-三魂七魄-[1280x720]-HD-01_57_29

25.04.2011
這樣修行很可怕

這樣修行很可怕